តម្រងបង្រួម (ប្រភេទប្រអប់)

 

កម្មវិធី:

    ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបន្ទប់ស្អាត, អគារពាណិជ្ជកម្ម, មន្ទីរពិសោធន៍កុំព្យូទ័រ, ការកែច្នៃម្ហូបអាហារ, អធិការកិច្ចមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពេទ្យវះកាត់មន្ទីរពេទ្យកន្លែងការងារឧស្សាហកម្មសមាសភាគ Microelectronics ជួបប្រជុំអគារការិយាល័យរោងចក្រឱសថ។


ផលិតផលលំអិត

ផលិតផលស្លាក

លក្ខណៈពិសេស:

  1. Effective filtration area,
  2. low resistance.
  3. Long service life
  4. Large air flow
  5. Increase of dust capacity

បញ្ជាក់ៈ
Frame:Polypropylene and ABS
Medium:Fiber glass/ melt blown
Sealant:Poluurethane
Filter class:E10 E11 E12 H13
Maximum final pressure drop:450pa
Maximum temperature:70ºC
Maximum relative humidity:90%


  • មុន:
  • បន្ទាប់:

  •