ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಷಾನ್ಡಾಂಗ್ ಎಟ್ ZEN Cleantech.Co., ಲಿಮಿಟೆಡ್

ವಿಳಾಸ

Zhenghao ರೋಡ್ LuQuan ತುನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ Dezhou ಷಾನ್ಡಾಂಗ್ ಚೀನಾ.

ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ಲಿಲಿ: 17615937125

ಅವರ್ಸ್

24 ಗಂಟೆಗಳ ಆನ್ಲೈನ್

ಕೆಲಸ ಅಮೇರಿಕಾ ಬೇಕೋ?