ວັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດ

ການກໍາເນີດສິນຄ້າຂອງຍີ່ຫໍ້: ZEN ຈະກາຍເປັນທີ່ດີກວ່າແລະດີກວ່າໃນຝຣັ່ງ, ແລະຫມາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນດີກວ່າແລະດີກວ່າເກົ່າ.
ປັດຊະຍາທຸລະກິດ: ຄຸນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ມູນຄ່າ: ລູກຄ້າແມ່ນສະເຫມີສິດ.
ຈຸດມຸ່ງຫມາຍ: ເພື່ອໃຫ້ທີ່ 2