културата во компанијата

Потеклото на Бренд: ЗЕН станува подобро и подобро во француски и значи дека нашата компанија е подобро и подобро.
Бизнис филозофија: Најдобар квалитет, најдобра цена, најдобра услуга.
Вредност: Клиентот е секогаш во право.
Цел: да се биде бр.2