ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Shandong ZEN Cleantech.Co., ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

ജ്ഹെന്ഘൊ റോഡ് ലുകുഅന് Tun ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖല ദെജ്ഹൊഉ ഷാൻഡോംഗ് ചൈന.

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

ലില്ലി: 17615937125

മണിക്കൂറുകൾ

24 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ

ആവശ്യമായതിനാൽ ജോലിയിലോ യുഎസ്?